Удружења у саставу НАУЗР Србије Историјат НАУЗР Србије Руководство НАУЗР Србије Управни одбор Надзорни одбор Делегати скупштине Суд части Друштва НАУЗР Србије Руководство Друштва у НАУЗР Србије Руководство у Друштву медицинских сестара и бабица у НАУЗР Србије
Вести Програм едукација
Како постати члан Документи

Друштва НАУЗР Србије

Актуелно!

 

Упуство за израду усменог предаванња (видео бим)

1. Презентацију израдити и презентовати у PowerPuint програму, верзије 2003/2007
2. На првом слајду треба да је видно исписан:

  • назив рада
  • имена аутора и коаутора
  • адреса институције из које долазе аутор и коаутор

3.       Рад се може изложити у ћириличном и латиничном писму
4.       Слике и остале инструкције да буду уочљиве са довољно упадљивим словима.
5.       Рад прилагодити излагању до 7 минута