Удружења у саставу НАУЗР Србије Историјат НАУЗР Србије Руководство НАУЗР Србије Управни одбор Надзорни одбор Делегати скупштине Суд части Друштва НАУЗР Србије Руководство Друштва у НАУЗР Србије Руководство у Друштву медицинских сестара и бабица у НАУЗР Србије
Вести Програм едукација
Како постати члан Документи

Друштва НАУЗР Србије

Актуелно!

 

Упуство ауторима за израду резимеа

- Сажетак ископирајте у онлине пријави из ворда у коме сте га откуцали!

- Сажетак искључиво попунити у форми коју је дао Организатор Конгреса (online prijavi)
- Резиме садржи од 100 до 200 речи.
- Користити Times New Roman, величине фонта 12, са YU тастатуром са коришћењем (шђчћж)
- Наслов писати великим словима и само у пољу "Назив рада", не и у пољу за сажетак
- У врху (у сажетку) написати: име и презиме аутора и коаутора, титуле и звања, институцију из које долазите и град
- Сажетак треба да садржи:

  • увод,
  • циљ,
  • метод,
  • резултате,
  • закључак,

- Достављени сажеци подлежу рецензији. Ако сажетак задовољи критеријуме аутор ће добити информацију о пријему рада.

Постоје два начина презентовање рада и то: усмено (видео бим) и  постер.

- Молимо да се у свему придржавате пропозиција. У противном, сажеци неће бити штампани.
- Сажетке доставити ИСКЉУЧИВО преко онлине пријаве која се налази на сајту.

Предлажемо Вам да резиме рада откуцате у неком другом документу и да га овде само ископирате,
тј. да не куцате текст од почетка, него да већ откуцани текст прекопирате у доње поље,
због тога што ће се страна повремено освежити па ако предуго држите отворену страну,
можда се деси да се укуцани текст избриште, као и сва поља.